مصرف چای از بوی بد دهان جلوگیری می کند.

پژوهشگران معتقدند از آنجا که در حالت عادی به علت وجود باکتری های دهان ، اثر خمیر دندان و دهان شویه ها بر ویروس ها ی دهان ناچیز است ، باید عصاره چای سبز به خمیر دندان ها و دهان شویه ها اضافه شود تا اثر پذیری این مواد روی ویروس های دهان بیشتر شود . تحقیقات همچنان نشان داد مجاورت عصاره چای سیاه با باکتری های مولد بوی بد دهان ، باعث کاهش 30 درصدی رشد این باکتری ها می شود . عصاره چای سیاه با جلوگیری از تشکیل میکروبی در دهان ، اسیدهای ایجاد کننده پوسیدگی در دندان ها را تخریب می کند .

 منبع : فصلنامه اطلاع رسانی آموزشی پژوهشی درمانگر 3 و 4 .

/ 0 نظر / 31 بازدید