اخلاط چهار گانه بدن انسانها

.       طبقه زیرین که خون لخته شده‌ی سیاه رنگ بود و از اجتماع گلبولهای قرمز و فیبرین بوجود آمده و آن را سودا (سیاه رنگ) نامیدند.

 

2.       طبقه روی آن که کمرنگ بوده، مایل به سفیدی است و از لاشه گلبولهای سفید و پلاکتها تشکیل شده و بعلت سفیدی رنگ و شباهتش به ترشحات مخاطی آن را بلغم نامیدند.

 

3.       طبقه‌ی روی آن که محتوی ماده رنگی خون رقیق شده یا سرم و خونابه بوده و قسمت اعظم خون را تشکیل می‌دهد و چون گلی رنگ است به آن دم گفتند.

 

4.       طبقه بالای آن که مایل به زردی بوده و مخصوصا در اشخاصی که یرقان دارند واضح دیده می‌شود و به علت دارا بودن املاح صفراوی کشش سطحی بیشتری داشته بالا می‌ایستد و وقتیظرف (لوله آزمایش ) را تکان بدهیم کف می‌کند. آن را صفرا( زردآب) نامیدند.

 

با مطالعه احادیث و منابع طب سنتی متوجه شده‌اند که اخلاط چهارگانه صرفا محتویات خون نبوده بلکه در ساختمان همه اعضاء و جوارح وجود داشته و در هر عضو یکی از آنها وجود دارد.

امام رضا(ع) در رساله‌ی ذهبیه می‌فرماید:

" بدان بدرستی که جنس سر و گوش‌ها و چشم‌ها و بینی و دهان از خون(دم) و سینه و ریه از بلغم می‌باشد.

/ 0 نظر / 114 بازدید