شناخت عسل خوب

بایدخوب کش بیاید وقطع نشود..

وقتی قطع شد خودش را بطرف بالا بکشد..

هنگام خوردن نباید سوزش درگلو حس شود..

برخلاف تصور عموم که عسل شکرک زده را نمیخرند..

عسل خوب باید شکرک بزند..

عسل خوب را بطرف نور که میگیرید باید نور را بطرف چپ بکشد.روی کاغذ بصورت یک خط ممتد بریزید درکمتر از یک دقیقه باید شکل دانه های تسبیح شود..

رنگ عسل بستگی به گلی که مصرف کرده است دارد..

عسل آویشن::  قرمز مایل به سیاه

عسل گون:  زرد

/ 0 نظر / 51 بازدید