10 فرمول برای خوشبخت شدن زوج ها - مخصوصا جوانان پاک

١. حداقل روزی یکبار به همسرتان بگویید "دوستتدارم." مطمئن باشید که همسرتان به شنیدن این کلمات نیاز دارد.
 .٢
موقع سلام وخداحافظی همدیگر را در آغوش گرفته و ببوسید.
 .٣
تا پایان عمرتان، قرار ملاقاتهای عاشقانه تان فقط با همسرتان باشد. با همسرتان حتی بیشتر از زمانیکه دوست پسر یادوست دخترتان بود رفتار کنید. یادتان باشد که همیشه باید عاشق و معشوق باقی بمانید. پس وقتی برای شام بیرون می روید، درب را برای خانمتان باز کنید، صندلی را برای ویبیرون بکشید، و موقع قدم زدن دست های همدیگر را بگیرید.
 .۴
مسائل پیش پا افتادهرا جدی نگیرید. می توانید اجازه دهید که عادات بد همسرتان اعصابتان را به هم بریزدو اذیتتان کند. می توانید هم این عادات را بپذیرید و برای بهبود وضعیت تلاش کنید. آیا همسرتان عادت دارد در خمیردندان را موقع مسواک زدن باز بگذارد؟ خمیردندانتان راجدا کنید. آیا شوهرتان عادت دارد لباسهایش را در همه جای خانه پخش کند؟ توجه نکنید،یا اگر هم خیلی اذیتتان میکند آنها را جمع کنید، و همیشه به خاطر داشته باشید که درقبال این گذشت شما، همسرتان هم کارهای فوق العاده ای برایتان خواهد کرد.
 .۵
بهجنبه مثبت قضیه فکر کنید. به جای اینکه در مورد راه هایی که همسرتان موجب یاس وناراحتی شما می شود فکر کنید، در مورد همه چیزهای مثبتی درمورد او فکر کنید کههمیشه نظرتان را جلب می کرده است.
 .۶
وقتی عصبانی می شوید، کمی صبر کنید. وقتیهر دوی شما عصبانی هستید، اصلاً با هم صحبت نکنید. چند دقیقه صبر کنید، بیرون رفتهو کمی قدم بزنید، یا روی تخت دراز بکشید. برای مدتی از همدیگر دور شوید. یک مکثکوتاه به هر دو شما این امکان را می دهد که به جای ناراحت کردن و رنجاندن همدیگر،عاقلانه درمورد چیزی که موجب ناراحتیتان شده است با یکدیگر صحبت کنید.
 .٧
هیچوقت از اسرار و ضعف های همسرتان برعلیه او استفاده نکنید. آنچه که به نظر غیرمهم، جزئی، و پیش پا افتاده می آید ممکن است در نظر همسرتان بسیار جدی و پراهمیتباشد. باید تشخیص دهید که چه چیز برای همسرتان مهم است و به هیچ عنوان درمورد آن بادوستانتان، مادرتان، خانواده همسرتان و یا هیچ کس دیگر صحبت نکنید. همچنین سعینکنید موقع دعوا آن مسائل را به رخ او بکشید. یک رابطه عاشقانه رابطه ای است کهطرفین بتوانند به همدیگر اعتماد کنند و رازهای درونیشان را برای هم مطرح کنند.
 .٨
اول به همسرتان فکر کنید. اگر هر دوی شما اینکار را انجام دهید، مطمئن باشیدرابطه ای بسیار لذت بخش در انتظارتان خواهد بود. تا می توانید در جواب درخواست هایهمسرتان پاسخ مثبت بدهید و تلاش کنید که زندگی را برای او راحت تر کنید و مطئنباشید او نیز همین کار را برای شما خواهد کرد.
 . ٩
به همسرتان احترام بگذارید. به هیچ عنوان درمورد همسرتان پیش کسی بدگویی نکنید. وقتی درمورد او صحبت می کنید،بگذارید عشق و احترام شما برای همه آشکار شود.
 .١٠
هر روز زمانی را به باهمبودن اختصاص دهید. ببینید چه کاری برای هر دو شما بهتر است....با همغذا بخورید، آخر شب وقتی کنارهم روی تخت دراز کشیده اید فیلم تماشا کنید، با هم برای قدم زدن بیرون بروید وکارهایی از این قبیل. حتی می توانید کارها را باهم مخلوط کرده و برنامه تان رامتنوع کنید. اگر یکی از شما در مسافرت به سر می برد، شب ها به همسرتان زنگ بزنید وصدایش را بشنوید. فقط مهم این است که زمانی را کنار هم بگذرانید.

یادتانباشد...هرچه بیشتر برای رابطه تان وقت بگذارید، بیشتر عایدتان می شود. بگذارید عشقو عاشقی بخشی از زندگی روزانه شما را از آن خود کند.

امتحان کن ضرر نمیکنی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید