مکیدن انگشت کودک وسیله‌ای برای تسکین هیجانات است

وی گفت: مکیدن انگشت توسط کودک معمولاً وسیله‌ای برای تسکین هیجانات است و به عنوان نشانه‌ای از احساس ناامنی، کمبود مهر و محبت باشد و ممکن است این عادت نامطلوب ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اضافه کرد: اگر مکیدن انگشت شست به صورت جدی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند ممکن است، مانع رشد طبیعی دندان کودک شود و موجب تغییر شکل طبیعی دندان‌ها شود.

افروز افزود: مالیدن ماده‌ تلخ یا تند روی شست‌های کودک و پیچیدن تکه‌ای پارچه دور انگشتان کودک نمی‌تواند، روش مطلوب و مؤثری باشد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: به طور کلی به تدریج تمایل کودک به مکیدن انگشت کمتر می‌شود و زمانی که کودک به سن 5 سالگی می‌رسد، این عادت بسیار کم اتفاق می‌افتد یا این که به کلی از بین می‌رود به خصوص در بین کسانی که از سینه‌ مادر تغذیه شده‌اند.

افروز گفت: از هرگونه تهدید، تنبیه، سرزنش و تحقیر کودک باید خودداری کرد زیرا سودمند نخواهد بود. پارچه بستن به انگشت، استفاده از مواد رنگی، شیمیایی و ادویه برای ترک این عادت نیز چندان مطلوب نیست.

/ 0 نظر / 26 بازدید