استفتائات حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص حجامت و اهدای خون

1- حکم شرعی حجامت
 حجامت از نظر شرعى چه صورتى دارد؟
 طبق روایات متواتره، مستحب است. مگر براى اشخاصى که حجامت براى آنها ضررى داشته باشد.
2- حکم شرعی حجامت
 حجامت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
 طبق روایات متواتره مستحب است; مگر نسبت به اشخاصى که براى آنها ضررى داشته باشد.
3- اهداء خون به جای حجامت
 آیا اهداى خون در عصر و زمان ما کفایت از حجامت مى کند و آثار و ثوابهاى آن را دارد؟
 هرگاه به نیّت خدمت به بندگان خدا باشد ان شاء الله ثواب آن را دارد، ولى ممکن است آثار آن را نداشته باشد.
/ 0 نظر / 32 بازدید